Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe

Ażeby móc pełnić określone rodzaje fachowych profesji, wymagane jest przede wszystkim posiadanie w tym kierunku stosownych kwalifikacji. W tym przypadku mowa o kwalifikacjach zawodowych, jakie opierają się na rozmaitym podziale, w zależności dokładnie od tego, co konkretnie zamierzamy wykonywać w ramach naszej codziennie powielanej profesji. Otóż jest bardzo wiele takich rodzajów prac, których nie można wykonywać od tak, to jest przez niedoświadczonego i nie mającego do tego właściwych uprawnień specjalistę, który zdobył charakteryzowane kwalifikacje zawodowe.

Pojęcie kwalifikacji tu omawianych jest jednakże na chwilę obecną niesamowicie szeroką definicją. Można wyróżnić powiedzmy kompetencje twarde, a zatem te, które stanowią komplet wiedzy oraz umiejętności związanych z realizacją poszczególnych zadań o charakterze zawodowym. I tak w tym aspekcie wyróżnia się rzecz jasna podział tychże obowiązków zawodowych w obrębie danej specjalności. Można stwierdzić, że to, jakie ktoś ma uprawnienia wynika z wielorakich powodów – albo jest to efekt ukończonych szkół albo kierunków na studiach wyższych, kursów, http://www.serwis-pc.org.pl/gdynia.php szkoleń, warsztatów, wykładów itd. Na tej podstawie uczestnikom takich przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym nadaje się odpowiednie dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty, licencje oraz świadectwa. Wszystkie one natomiast stanowią potwierdzenie, że dana osoba rzeczywiście brała udział w szkoleniach, a co za tym idzie, że uzyskała na jego podstawie dany zakres kompetencji, które rozumie się właśnie jako kwalifikacje zawodowe.

Musimy wiedzieć, że w zakresie kompetencji na terenie naszego kraju istnieje cała masa placówek oświatowych w swym profilu działania, które szkolą kursantów i uczestników rozlicznych form dostępnych w ich ofercie zajęć. Do tego warto także mieć świadomość, że w zakresie pozyskiwania kwalifikacji zawodowych czy też tak zwanych kompetencji twardych funkcjonuje organizacja zwana Polską Klasyfikacją Zawodów i Specjalności. Na podstawie jej działania wyróżniane są dwa konkretne aspekty kwalifikacji stanowiących przedmiot niniejszych rozważań. Mowa o poziomie, który pełni rolę kompleksowych umiejętności oraz specjalizacji, jaka jest zbiorem wiedzy na temat obsługi specjalistycznego sprzętu, narzędzi, posługiwania się i dopuszczalnego zakresu użycia materiałów, wielorakich wyrobów czy też typu świadczonych usług.

Ponadto wyróżnia się także cztery charakterystyczne poziomy kwalifikacji. Pierwszy to poziom kwalifikacji elementarnych. Jest to wykształcenie zupełnie banalne, podstawowe. Poziom drugi natomiast to jest wykształcenie średnie, na poziomie ogólnokształcącego liceum czy też innej szkoły średniej. Trzeci poziom natomiast to jest wykształcenie powyżej średniego, czyli na przykład w szkole policealnej czy technikum. Czwarty poziom to są studia – wyższe zawodowe, kierunkowe wykształcenie w zakresie studiów magisterskich, podyplomowych. Mowa także o następnym, najbardziej zaawansowanym poziomie zdobywania kompetencji zawodowych, jakimi są studia doktoranckie.

– autor artykułu